Algemene Voorwaarden

Posted in Alg. Voorwaarden by Willemien

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inschrijving

1.1 U schrijft zichzelf en/of een ander in voor een workshop of cursus via e-mail of door mondeling te kennen te geven dat u deel wilt nemen aan een bepaalde cursus/workshop.

1.2 Van Focus in Movement ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Door de verzending van dit bericht komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

2.1 De factuur en de informatie voor de workshop ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat. Uw betaling dient in ieder geval uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop volledig betaald te zijn, anders komt uw inschrijving te vervallen.

Artikel 3 Annulering of wijziging door deelnemer

3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:

a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk, liefst per e-mail indienen.

b. Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de workshop bent u ÔéČ 25,00 (incl. 21% BTW) administratiekosten verschuldigd.

c. Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de workshop bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

d. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.2 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de workshop een vervanger naar de workshop sturen. U geeft de naam van diegene 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk door aan Focus in Movement

3.3 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Artikel 4 Annulering door Focus in Movement

4.1 Focus in Movement behoudt zich te allen tijde het recht voor om workshops of cursussen te annuleren, wanneer er niet genoeg deelnemers zouden zijn, of om andere redenen. Eventuele door deelnemer al betaalde kosten worden dan uiteraard volledig teruggestort.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Focus in Movement en vertegenwoordigers van Focus in Movement zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop.

5.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 7 Toepasselijk recht

7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 Wijzigingen

8.1 Alle vermelde prijzen, locaties en programmaÔÇÖs zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen.

8.2 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de locatie waar de workshop gehouden wordt te wijzigen, al naar gelang ons dat gezien het aantal deelnemers en/of om andere logistieke redenen nodig lijkt.

8.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2007. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Focus in Movement worden aangegeven.

You can leave a comment, or trackback from your own site. RSS 2.0

Leave a comment