Achtergrond

Achtergrond:

Eeuwenlang waren bepaalde vormen van Qigong – oefening met Qi¬† (levensenergie) – geheim. De oefeningen werden alleen doorgegeven aan bepaalde, uitverkoren personen, die veelal een leidende rol in de samenleving speelden, en die zo‚Äôn ‚ÄúKunst van het Bewegen‚ÄĚ uitoefenden om¬† gezondheid, helderheid en wijsheid te verkrijgen. Het was dan ook meer dan alleen een fysieke oefening. De oefeningen bevatten naast kennis van anatomie, fysiologie en¬† heelkunst ook elementen van meditatie, filosofie (geworteld in het confucianisme en het tao√Įsme) en ethiek.

Tijdens de Culturele revolutie (1966-1976) werd Qigong verguisd, omdat de Chinese regering vond dat het religieuze en bijgelovige wortels had die niet in overeenstemming waren met het communisme.
Pas na de culturele revolutie¬† kwam er verandering in deze opvatting. Om praktische (men hoopte de gezondheid van de mensen te verbeteren en daarmee de uitgaven voor zorg te verminderen) en om ideologische redenen (de communistische regering was gecharmeerd van het idee dat Qigong een ‚ÄúChinese wetenschap‚ÄĚ was) kregen¬† wetenschappers toen opdracht om experimentele en klinische onderzoeken te doen naar alle aspecten van medische Qigong op het menselijk lichaam.

Een van deze wetenschappers was Dr. Pang Ming. Als arts (afgestudeerd in zowel de westerse reguliere geneeskunst als in de Chinese traditionele geneeskunst) en fervent beoefenaar van Chinese vechtkunsten¬† bundelde hij een select aantal oefeningen uit de oude traditie, voegde daaraan¬† zijn eigen, medische, ¬†inzichten toe en gaf hieraan de naam ‚ÄúZhineng Qigong‚ÄĚ (oefening met Qi om je potentieel te verwezenlijken) – in¬†Nederland bekend als Chi Neng Qigong.
Van de inmiddels door de regering opgerichte China Qigong Scientific Research Association (die als doel had om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effecten van beoefening van Qigong op de gezondheid) kreeg hij de opdracht ‚Äúzijn‚ÄĚ qigong vorm te testen. Hij richtte een medicijnloos ziekenhuis op (Huaxia Zhineng Qigong Research & Recovery Centre), waar duizenden pati√ęnten weken- tot maandenlang verbleven en uitsluitend¬† behandeld werden met eindeloos veel oefenen. Wie de oefeningen niet staand kon doen, kon ze zittend doen. Wie niet kon zitten, kon al liggend oefenen, en wie niets meer kon bewegen, kon de oefeningen in gedachte doen. Op basis van de klinische onderzoeken die toen gedaan werden, werd Zhineng Qigong door het Chinese Ministerie van Gezondheid erkend als ‚Äúmedisch werkzame behandeling‚ÄĚ. Van de meer dan 3000 bestaande vormen van Qigong, kregen slechts 7 soorten deze erkenning.

Intussen bleef Qigong aan populariteit winnen. Miljoenen mensen beoefenden dagelijks Qigong. Door de overheid werd de nadruk vooral gelegd op het lichamelijke en gezondheidsaspect. De spirituele en filosofische kanten ervan werden in eerste instantie niet direct gezien door de autoriteiten. Terwijl juist dit spirituele aspect bijgedragen moet hebben aan de enorme populariteit van Qigong in China. Mensen konden iets doen in het openbaar dat toegestaan was, en tegelijkertijd bezig zijn met spirituele waarden en gedachten die niet door de Communistische partij werden gecontroleerd.
Dit resulteerde in enorme populariteit en toen eind jaren ‚Äė90 groepen van tienduizenden mensen bij elkaar kwamen om Qigong te beoefenen, begon de Chinese regering deze meditatieve bewegingsleer als politiek bedreigend te ervaren en verbood in 1999 alle bijeenkomsten waar meer dan 50 qigong-beoefenaars samenkwamen. Het ziekenhuis van Dr. Pang Ming moest dicht en de oprichter en bedenker¬† zelf werd verbannen. De instructeurs die in zijn medicijnloze ziekenhuis werkten emigreerden veelal naar het buitenland, waar ze les gingen geven. Zo werd Zhineng Qigong ook in de rest van de wereld steeds bekender.
In Nederland was het Patricia van Walsteijn die zich, middels het opzetten van het Chi Neng Institute Europe,  inzette om deze meditatieve bewegingsvorm en de daaraan gekoppelde filosofie van de totaliteit onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

De filosofie van de totaliteit die Dr. Pang Ming als uitgangspunt nam voor het ontwikkelen van zijn Qigong vorm, gaat ervan uit dat alles een is, dat alles uiteindelijk uit dezelfde materie is opgebouwd en derhalve met elkaar verbonden is en elkaar be√Įnvloedt (iets wat door de quantumfysica beaamd lijkt te worden). Zhineng Qigong is door Dr. Pang Ming ontwikkeld om dit op een diep niveau te ervaren, zodat je je denken en handelen kunt afstemmen op de wetenschap dat mens en universum een eenheid vormen.