– Bedrijfsworkshop

Bedrijfsworkshop

Elke werkgever weet het: niet alleen de jaarcijfers zijn van belang, maar ook de medewerkers. Bovendien is er in toenemende mate behoefte aan mensen die op een pro-actieve en creatieve manier de dingen aanpakken en die een heldere kijk op de dingen hebben.

Waarom Chi Neng Qigong?
Omdat Chi Neng Qigong een uitstekende methode is om op een simpele en snelle manier stress en ziekte te minimaliseren, zodat  verzuimpercentages teruggebracht kunnen worden en niemand overwerkt of gedemotiveerd hoeft te raken.
Daarnaast kunnen er vele andere redenen zijn om Chi Neng binnen een bedrijf te implementeren: misschien kan er beter samengewerkt worden, of staat de energie op een laag pitje na een hectische periode. Of de onderlinge verhoudingen zijn verstoord door bijvoorbeeld een ruzie. Door als team Chi Neng Qigong te doen, keert de balans terug en kan er weer positief naar elkaar en het werk gekeken worden.

Afhankelijk van de beschikbare tijd en het beoogde doel wordt een programma op maat gemaakt.
In alle gevallen wordt er gewerkt aan een optimale concentratie en aandacht besteed aan het aanleren van een goede lichaamshouding. Dit doen we door de basisoefeningen van Chi Neng te leren.
De nadruk zal liggen bij het ervaren van de ontspanning die je kunt bereiken door doelbewust en geconcentreerd bezig te zijn. Door je aandacht te leren focussen, zullen externe prikkels je minder overvallen. Hierdoor kun je meer werk in minder tijd verrichten, kunnen problemen op een creatieve manier worden opgelost, kun je makkelijker en doelgericht richting geven aan je werk en aan je leven, en zul je meer energie overhouden. Daarnaast zul je een bredere blik ontwikkelen, zodat je de dingen helder gaat zien en in het juiste perspectief kunt plaatsen.

In overleg kan geopteerd worden voor een (kennismakings)workshop van 1 tot 2 uur, wekelijkse sessies of workshops van een of twee dagen.
Neem contact met ons op voor overleg en meer informatie:
T: 06 26314275     E: info@chinengqigong.org